Mitt rådgivningsfirma ble opprettet samme dag jeg fullførte mastergraden i økonomi og administrasjon (juni 2006). Denne virksomheten (rådgiver for privatpersoner og små selskap) har jeg stort sett drevet på si ved siden av diverse ansettelsesforhold innen mitt eget fagfelt. Rådgivningsdelen har gitt meg god innsikt i privatøkonomiske spørsmål vanlige folk er opptatte av. Noen av erfaringene prøver jeg å dele her på bloggen min.

Jeg møter spesielt mange som trenger råd om hvordan lånekostnader kan reduseres. Det er en kjensgjerning at de fleste av oss er alt for sløve når det gjelder forholdet vårt til banker. Vi er ikke gode nok til å flytte på lånene våre når det lønner seg. Vi er heller ikke oppmerksomme nok på refinansieringsmulighetene i den banken vi allerede har et kundeforhold til.

Et annet felt jeg også bruker mye tid på er råd om investeringer for småsparere. Å investere i verdipapirer er i dag veldig enkelt, men mange foretar likevel ganske dyre feilvurderinger. Spesielt gjelder dette kjøp av enkeltaksjer, ofte fra meglerhus med høy kurtasje, eller valg av feil fondstype.

Litt kunnskap og oppmerksomhet omkring fallgruvene gir som regel veldig gode resultat. Her ligger formålet med denne nettsiden. Her skal du kunne finne nyttige råd, kritiske vurderinger og enkle knep som vil kunne hjelpe til å holde bankkostnadene dine nede.