egenkapital

Å benytte forbrukslån som egenkapital har blitt et hett tema de siste årene. Noen går så langt som å kalle praksisen ulovlig. Det virker til å være en del forvirring blant landets banker, finansagenter og låntakere omkring reglene og hvilke begrensninger som gjelder.

Det er nemlig ikke bare boligmarkedet som har sett en oppsving i denne typen finansiering. Stadig flere låntakere velgere å finansiere egenkapitalen med lånte penger når de kjøper bil, MC, båt og andre gjenstander.

Ingen krav til bruksområde

Et hovedargument for å benytte forbrukslån er mangelen på krav til bruksområde i gjeldsbrevet. Kontrasten er derfor stor sett opp mot sikrede lån og de reglene som følger med. Tradisjonelle boliglån stiller strenge krav om at pengene utelukkende benyttes til kjøp av bolig.

Mange banker stiller spørsmål om hva pengene skal gå til, men det er ikke lovstridig å bruke pengene på noe annet enn det du oppgir i søknaden. Preferanser og ønsker kan forandre seg over kort tid, noe bankene også forstår.

Med andre ord står det i prinsippet ingenting i veien for at du tar opp et forbrukslån og bruker pengene til å dekke egenkapitalkravet ved kjøp av verdigjenstander.

Finanstilsynet har strammet inn

Nylig kunne vi lese at myndighetene hadde strammet inn på reklameringen knyttet til forbrukslån og bruk som egenkapital.

Derimot er det mer tvilsomt om landets banker og finansagenter har lov til å reklamere for ordningen. Som artikkelen ovenfor påpeker mener Forbrukerombudet at långivere i prinsippet reklamerer for forbrukslån som egenkapital. Det kan være ulovlig under dagens regelverk enda det hersker mye tvil omkring temaet.

En annen problemstilling som ikke ofte nevnes er bruken av lån til å dekke EK ved kjøp av bil, MC og lignende. Ta båt som et eksempel hvor mange banker krever et sted mellom 20 og 35 prosent egenkapital.

Mange av de som ikke har spart opp tilstrekkelig velger i stedet å dekke EK kravet ved hjelp av et usikret lån. Til gjengjeld får de lavere renter på den resterende andelen av lånet ettersom det sikres med bakgrunn i båtens salgsverdi.

Fordeler og ulemper med løsningen

Under det gjeldende regelverket plikter du å stille 15 prosent egenkapital ved kjøp av primærbolig. Er kjøpsprisen satt til 3,5 millioner kroner vil du f.eks betale 525 000 kroner i egenkapital alene. Det er en betydelig sum med penger og særlig hvis hele beløpet dekkes med et forbrukslån.

Husk også at nedbetalingstiden på forbrukslån er begrenset til 15 år. Enda det kan være en grei løsning i visse tilfeller bør du være konservativ hvis du velger å finansiere kjøpet på denne måten.

Flere nordmenn velger i stedet å kombinere forbrukslån med oppsparte midler. På den måten slipper de unna den største risikoen samtidig som de klarer å etablere seg på markedet.

Kilder:
https://www.dagsavisen.no/innenriks/slik-far-du-boliglan-1.289229